kop q100 trap voor
de q100 organisatie-ontwikkeldag midgeel
trio q100 ontwikkeldag 01
trio q100 ontwikkeldag 02
trio q100 ontwikkeldag 03

Cultuur is belangrijk, dat weten we ondertussen wel. Maar wat is cultuur precies? Hoe krijg je er grip op? En hoe verbeteren we die van ons? Het zijn vragen waar veel organisaties mee worstelen. Dat geldt niet alleen voor cultuur maar ook voor al die andere abstracte onderwerpen die de Q100 meet. Leiderschap, gemeenschapszin, tevredenheid, richting geven enz. zijn zeker zo abstract. We weten dat het belangrijk is maar we kunnen er te weinig mee om ook daadwerkelijk iets te verbeteren.

Daar komt de Q100 organisatie-ontwikkeldag in beeld. Na deze dag weten jullie wáárom dit allemaal belangrijk is maar ook wát het allemaal is en hoe het werkt. En natuurlijk: hóe het er bij jullie voor staat! En we gaan nóg een stap verder: jullie gaan namelijk ook meteen werken aan een betere werkwereld. Heel concreet.

Bij dit alles is jullie organisatie leidend: jullie vragen en de cijfers van de Q100 bepalen welke onderwerpen de meeste aandacht krijgen. Natuurlijk wordt het Q100-rapport toegelicht.

wie er meedoen midgeel

Verzamel alle leidinggevenden uit jullie organisatie; van directeur tot assistent bedrijfsleider.
Roep de mensen van HR / P&O erbij en liefst vullen jullie de groep aan met enkele teamleden van elk team.

wat we gaan doen midgeel

Deze dag staat het vergroten van de prestaties van jullie mensen centraal. De resultaten van de Q100 zijn daarbij leidend; onderwerpen die meer aandacht nodig hebben, krijgen dat ook. Het programma is flexibel en wordt dus op jullie situatie aangepast. Alle vragen over de Q100 kunnen gesteld worden. Jullie meetresultaten mixen we met inzichten en een snuif kennis om zo een basis te leggen van bewustwording en verbetering.

Tegelijkertijd ontdekken we alle factoren die we de prestaties van jullie mensen beïnvloeden. Die bevinden zich vooral in de zachte, abstracte kanten van jullie organisatie. Alles wat de Q100 meet, passeert de revue zoals cultuur, leiderschap, management, gemeenschapszin, richting geven etc. etc. Dit zijn onderwerpen waar bijna elke organisatie in meer of mindere mate mee worstelt. Zo weten we bijvoorbeeld wel dat cultuur belangrijk is. Maar wat is het precies? En hoe kun je er iets aan doen? Hoe verbeter je een cultuur? Na de ontwikkeldag ken je het antwoord op dit soort vragen.

Door de Q100 analyse en deze ontwikkeldag zal het jullie ook duidelijk worden waar jullie sterke en zwakkere punten liggen. Zodat jullie gericht kunnen gaan werken aan het verder versterken van jullie sterke kanten en het verbeteren van jullie zwakkere punten.

Dit is niet alleen een dag van luisteren. Verre van. Er is veel ruimte voor vragen en gesprekken. En. Jullie worden ook meteen aan het werk gezet. Deze dag draait namelijk ook om doen; jullie gaan meteen werken aan een succesvoller bedrijf met teams die beter presteren.

Na deze ontwikkeldag worden zowel de Q100 als de dag zelf geëvalueerd met de directie / leiding.

Programma (verkort)

Onderstaand enkele van de onderwerpen die de revue passeren. Zoals gezegd: de inhoud van deze dag is erg flexibel; jullie behoefte staat centraal. Dit programma is dan ook weinig meer dan een indicatie.
- Zacht vs. Hard.
- Motivatie: van wetenschap naar praktijk.
- Creëer een werkomgeving waar presteren vanzelfsprekend is.
- Erfenis van een revolutie.
- Tevredenheid & ontevredenheid.
- Geef richting.
- De knip tussen denken en doen.
- Leiderschap & Management.
- Autoriteit, macht & gezag.
- Cultuur: stuur het gedrag van mensen.
- Een sterke werkgemeenschap.
- Nieuwe mensen werven.

docent midgeel

Deze dag zal Mark Ernst jullie docent zijn. Naast mede-eigenaar van BUZZbee is Mark ook geestelijk vader van de Q100, trainer en spreker.

 

Mark over deze dag

Werk kan beter, zoveel is mij wel duidelijk. Dat zie je bijvoorbeeld in de cijfers op deze website. Het is tijd om op een andere manier te kijken naar hoe we met werk en met mensen omgaan. Het is tijd voor betere prestaties en meer werkplezier!

In de meeste bedrijven / organisaties is er simpelweg te weinig aandacht voor de zachte, abstracte kanten ervan. Terwijl die er toch voor zorgen dat mensen goed functioneren. De belangrijkste reden: men heeft er eigenlijk gewoonweg te weinig kennis van. Dáár gaan we deze dag aan werken.

Bij elk onderwerp wat de Q100 meet - cultuur, leiderschap, management etc. etc. geef ik een korte introductie zodat jullie het onderwerp beter leren kennen. Vervolgens pakken we de meetgegevens erbij en kijken we naar de sterke en zwakke punten. Samen gaan we op zoek naar de zere plekken om er een vinger op te leggen. De zere plekken van júllie eigen organisatie welteverstaan. Ik ga jullie prikken en prikkelen en ik zoek de kennis en inzichten uit bijvoorbeeld de (organisatie)wetenschap, sociologie, antropologie, biologie of psychologie die jullie vooruit kunnen helpen.

Dan laat ik jullie ook nog eens kennis maken met enkele belangrijke weeffouten op onze werkvloeren. Fouten die voorkomen dat motivatie, betrokkenheid en tevredenheid zich er echt ontwikkelen. Dit doe ik met als doel dat een stukje bewustwording leidt tot een werkwereld waar wat van die fouten hersteld worden.

Ik kan deze dag niet alles met jullie doen; we hebben slechts één dag. Ik kan jullie bijvoorbeeld niet bijstaan met het daadwerkelijk veranderen van jullie cultuur of we kunnen geen uitgebreide leiderschapstraining draaien. Als het zo zou zijn dat jullie nog een verbeteringstraject willen doorlopen, kan ik jullie samen met BUZZbee wel koppelen aan specialisten die jullie kunnen bijstaan.

Kortom: deze dag werken we aan kennis, bewustwording en paradigmaverschuivingen en zetten we de eerste stappen naar verbetering.

Mark Ernst

Mark Ernst

presteren met plezier
'Creëer een werkwereld waar presteren vanzelfsprekend is'. Daarmee helpt Mark jullie organisatie succesvoller te worden door te werken op de zachte kanten van een organisatie. Mark is ondernemer, schrijver, trainer en spreker.
werkvloerverbeteraars in beeld midgeel

Zoals Mark hierboven al schreef, duurt de ontwikkeldag slechts één dag. Dat zal waarschijnlijk een belangrijke dag zijn voor jullie maar het is slechts één dag en jullie kunnen mogelijk niet alles doen wat jullie willen of nodig hebben.

Daarom werken we samen met een scala aan werkvloerverbeteraars; specialisten die jullie verder kunnen brengen. Bijvoorbeeld met de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten, met cultuurveranderingen of met het beter vormgeven van jullie managementprocessen. Of wat dan ook.

Omdat én jullie Q100 meetgegevens er zijn én omdat Mark een hele dag bij jullie in jullie bedrijf geweest is, kunnen we ons doorgaans heel goed een beeld vormen van de uitdagingen waar jullie mee te maken hebben. Vervolgens zouden we jullie - als daar behoefte aan zou zijn - kunnen koppelen aan een persoon of organisatie die jullie kan helpen met het betreffende onderwerp.

praktische informatie midgeel

Q100 ontwikkeldag

Om de dag goed te laten verlopen, zal er één en ander geregeld moeten worden.

Allereerst hebben we een ruimte nodig - in of buiten jullie bedrijf - waar iedereen comfortabel in past. Dat zijn dus de directie, alle leidinggevenden (van MT tot aan assistent bedrijfsleider) van de teams die meededen aan de Q100, HR / P&O en liefst enkele teamleden per team.

Bij grote organisaties kan het verstandig zijn om de organisatie-ontwikkeldag meerdere dagen te boeken zodat de groepen niet erg groot worden. Dan verdelen we de teams dus over meerdere dagen. Daarover overleggen we als we elkaar spreken.

In die ruimte hebben we wat hulpmiddelen nodig zoals een flipover (liefst twee) en een scherm (beamer, grootbeeld TV o.i.d.) die d.m.v. HDMI of VGA in de buurt van het scherm kan worden aangesloten. En dan hebben we nog een geluidsinstallatie nodig. Als jullie die al hebben, gebruiken we die van jullie en anders regelen wij die.

Ten slotte: zorg alstublieft voor een mooie lunch die we samen zullen nuttigen. Dat maakt het feestje af wat we er deze dag van gaan maken. Want groei en ontwikkeling mogen natuurlijk wel leuk en lekker zijn 🙂

Werkvolgorde & tijdlijn

Als jullie besluiten om jullie organisatie te verbeteren met de Q100 + organisatie-ontwikkeldag, gaan we natuurlijk eerst in gesprek. We zullen wat vragen hebben over jullie bedrijf / organisatie en jullie kunnen natuurlijk ook jullie vragen kwijt.

Jullie ontvangen vervolgens een e-mail met daarin een link naar een formulier. We stellen er wat vragen voor de informatie die we nodig hebben, o.a. om de enquêtes te kunnen aanmaken. Die vragen staan in de e-mail zodat jullie weten wat wij willen weten voordat jullie het formulier gaan invullen.

Als het formulier ingevuld is, maken wij de enquêtes aan, dit kost maximaal een week en meestal lukt het (veel) sneller.

Jullie mensen hebben 1 tot 2 weken de tijd om de enquêtes te maken (de precieze duur spreken we samen af). Als het van toepassing is, sturen we enkele dagen voor de deadline een e-mail rond ter herinnering.

Als de enquêtes ingevuld zijn, hebben we doorgaans zo'n 2 weken nodig om het rapport aan te maken. We publiceren het op onze website, verborgen achter een wachtwoord dat alleen jullie hebben.

De organisatie-ontwikkeldag plannen we liefst maximaal 2 weken na het aflopen van de eerder genoemde deadline om het effect ervan optimaal te houden.

Als we samen gaan plannen, plannen we achteruit; eerst de datum van de ontwikkeldag en vervolgens plannen we terug.

Scroll naar top

Send this to a friend