kop q100 domino voor
de q100 analyse midgeel
trio q100 analyse 01
trio q100 analyse 02
trio q100 analyse 03

Jullie weten dat jullie mensen belangrijk zijn en jullie besluiten er energie in te steken hun prestaties te stimuleren. Hoe doe je dat dan?? Veel bedrijven missen het antwoord op die vraag. Met de beste bedoelingen worden trajecten gestart die te vaak uitmonden in desillusies. Een belangrijke reden: er zijn veel factoren die invloed hebben op de prestaties van jullie mensen en meestal wordt er gewoonweg niet het juiste aangepakt of wordt er iets belangrijks over het hoofd gezien.

De Q100 meet niet alleen hoe het gesteld is met bijvoorbeeld de inzet, motivatie, betrokkenheid en tevredenheid van jullie mensen. Ook worden alle factoren gemeten die die inzet etc. beïnvloeden. Dan gaat het vooral om abstracte begrippen zoals leiderschap, cultuur, synergie en visie. Want juist dát soort vaag gedoe stuurt de prestaties van jullie mensen. En daarmee het succes van jullie organisatie. Het Q100 onderzoek zet die abstracte begrippen om in concrete cijfers; de eerste stap om er grip op te krijgen.

Kortom: de Q100 meet dat wat onmeetbaar lijkt en geeft jullie de informatie die jullie nodig hebben om gericht te kunnen werken aan verbetering.

wat de q100 meet midgeel

De Q100 meet alle factoren die de prestaties van jullie mensen beïnvloeden. Die zitten vooral in de zachte kant van jullie organisatie.
fijne details: scroll door. (bij het rapport)

trio q100 wat meet 01
trio q100 wat meet 04
trio q100 wat meet 07
trio q100 wat meet 02
trio q100 wat meet 05
trio q100 wat meet 08
trio q100 wat meet 03
trio q100 wat meet 06
trio q100 wat meet 09

fijne details: scroll door. (bij het rapport)

hoe de q100 meet midgeel
trio onderzoek hoe 01
trio onderzoek hoe 02
trio onderzoek hoe 03

De onderzoekvorm is een enquête met stellingen die beantwoord worden door één van de vaste mogelijke antwoorden te kiezen.
Het werkt erg simpel, kijk maar naar deze voorbeeldvragen. De enquête kan op elke PC, tablet of smartphone gemaakt worden.
Dus geen legertje mensen over de vloer en geen inzage in jullie boeken of iets dergelijks.

fijne details: scroll door

het rapport midgeel

De inhoud

Het rapport bevat veel informatie:

De inzet van medewerkers.
Per team bevat de Q100 cijfers voor tal van bouwstenen van hun inzet, zoals: motivatie & commitment; passie & betrokkenheid; persoonlijke en professionele ontwikkeling; werkplezier & werkdruk; inzet van kennis, kunde en talenten; trots.

Hygiënefactoren zijn factoren die op de werkvloer leiden tot tevredenheid of ontevredenheid. Daarmee leggen ze een basis voor motivatie of demotivatie.

Richting heeft elke organisatie en elk mens nodig om echt goed te functioneren. De Q100 meet per team in hoeverre de richting van de organisatie - doelen, visie etc. - duidelijk is en gevolgd wordt. Ook wordt de doeltreffendheid gemeten.

Leiderschap is het mensgerichte deel van leidinggeven wat o.a. de motivatie van mensen stimuleert. De Q100 meet per team hoe de leiderschapskwaliteiten van de leidinggevenden ervaren worden door de leidinggevende zelf en door zijn / haar medewerkers. Er worden 9 deelaspecten van zijn / haar leiderschap gemeten, wat bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor hun verdere leiderschapsontwikkeling.

Cultuur stuurt o.a. het gedrag van mensen. Cultuur wordt per team gemeten op vier verschillende assen: homogeen vs heterogeen; dynamisch vs statisch; constructief vs. destructief; los vs. dwingend.

Een gemeenschap kent opbrengsten die we op de werkvloer graag zien zoals betrokkenheid, motivatie, commitment, synergie etc. De Q100 meet per team de grootte van gemeenschapszin. Er worden 5 deelaspecten gemeten.

Management is het procesgerichte deel van leiding geven (en organisaties). De Q100 geeft weer in op welke manier het management bijdraagt aan de effectiviteit; dat kan zowel positief als negatief zijn. Er worden 5 deelaspecten gemeten.

Demografische cijfers per team; allerhande gegevens zijn beschikbaar.

Verloop en verzuim zijn belangrijke getallen die bijvoorbeeld iets zeggen over het vermogen van de organisatie om mensen aan zich te binden.

Personeelsstromen in beeld gebracht. De Q100 meet per team diverse gegevens zoals de promotieratio, functionele mutatieratio, externe ambitieratio en meer.

Arbeidsverbanden hebben meer invloed op het functioneren van mensen dan vaak bij stil gestaan wordt. Per team bevat de Q100 cijfers van de soorten contracten dat met hen gesloten is.

De vorm

Bij elke meting ontvang je een rapport wat ten eerste compact is. Het leest als een schoolrapport met cijfers; 0 is slecht en 10 is perfect. De cijfers worden per onderdeel voor de gehele organisatie én per individueel team weergegeven.

Een voorbeeld

Bekijk het voorbeeldrapport. De cijfers zijn volledig fictief.

praktische informatie midgeel

Voorbereiding

Jullie kiezen een pakket.

Om de Q100 te kunnen aanmaken, hebben we wat gegevens nodig. We sturen jullie een persoonlijke link naar een formulier waar jullie die gegevens kunnen invullen. De vragen die we stellen, ontvangen jullie eerder per e-mail zodat jullie weten welke gegevens we nodig hebben.

De enquête

Jullie mensen beantwoorden ieder individueel stellingen met één van de vaste mogelijke antwoorden.

Dit kost 16-22 minuten per persoon.

Er zijn 3 verschillende enquêtes: voor de directieleden, voor de leidinggevenden en voor de teamleden. Hier gaan we uit van een traditionele organisatiestructuur; we hebben ook versies voor minder traditionele organisaties.

Het rapport

Het rapport is snel klaar. We spreken het rapport persoonlijk door tijdens de Q100 ontwikkeldag en een persoonlijk gesprek.

Enkele dagen voordien is het rapport voor jullie beschikbaar.

Jullie ontvangen enkele schriftelijke kopieën van het rapport. Daarnaast wordt het gepubliceerd op een beveiligde pagina op onze website. Bij abonnementen is deze pagina altijd toegankelijk en worden alle rapporten weergegeven. Bij een enkelvoudige of tweevoudige meting is deze website toegankelijk gedurende 3 maanden na de laatste meting.

dieper enkele details midgeel

Als we de q100 gaan aanmaken voor jullie, hebben we telefonisch contact om enkele zaken door te spreken. Dan bespreken we minstens 2 zaken: de manier waarop we de q100 bij jullie gaan uitvoeren en de tijdsplanning. Hier meer info over die twee onderwerpen.

Manier van uitrollen

De enquête kan op drie manieren onder jullie mensen worden verspreid:

1. Wij sturen e-mails met uitleg en een link. Mensen kunnen de enquête vervolgens zelfstandig afronden. Het nadeel hiervan: het invulpercentage daalt fors. Ofwel: een deel van de mensen vergeet of 'vergeet' het.

2. Jullie coördineren het invullen van de enquêtes. Eventueel stellen jullie devices (PC, tablet, smartphone) beschikbaar en jullie nodigen jullie mensen uit om de enquête in te vullen. Jullie houden bij wie wel en niet hebben deelgenomen.

3. Wij coördineren het invullen. Eén van onze mensen komt daarvoor op de werkvloer om mensen uit te nodigen en om te registreren wie de q100 hebben afgerond.

Mensen hebben een beperkte tijd om de enquête in te vullen, meestal houden we daarvoor zo'n 10 dagen aan. Enkele dagen voor het einde van de deadline, sturen we e-mails met een herinnering (als van toepassing).

Opmerking: het is aanbevelingswaardig om mensen de q100 enquête op de werkvloer, tijdens werktijd, te laten beantwoorden. Geef hen daarbij privacy; stel er bijvoorbeeld een ruimte voor beschikbaar als dat nodig zou zijn.

Werkvolgorde & tijdlijn

Als jullie besluiten om jullie organisatie te verbeteren met de Q100 + organisatie-ontwikkeldag, gaan we natuurlijk eerst in gesprek. We zullen wat vragen hebben over jullie bedrijf / organisatie en jullie kunnen natuurlijk ook jullie vragen kwijt.

Jullie ontvangen vervolgens een e-mail met daarin een link naar een formulier. We stellen er wat vragen voor de informatie die we nodig hebben, o.a. om de enquêtes te kunnen aanmaken. Die vragen staan in de e-mail zodat jullie weten wat wij willen weten voordat jullie het formulier gaan invullen.

Als het formulier ingevuld is, maken wij de enquêtes aan, dit kost maximaal een week en meestal lukt het (veel) sneller.

Jullie mensen hebben 1 tot 2 weken de tijd om de enquêtes te maken (de precieze duur spreken we samen af). Als het van toepassing is, sturen we enkele dagen voor de deadline een e-mail rond ter herinnering.

Als de enquêtes ingevuld zijn, hebben we doorgaans zo'n 2 weken nodig om het rapport aan te maken. We publiceren het op onze website, verborgen achter een wachtwoord dat alleen jullie hebben.

De organisatie-ontwikkeldag plannen we liefst maximaal 2 weken na het aflopen van de eerder genoemde deadline om het effect ervan optimaal te houden.

Als we samen gaan plannen, plannen we achteruit; eerst de datum van de ontwikkeldag en vervolgens plannen we terug.

Scroll naar top

Send this to a friend