plus -

plus -

artikelen & tips midgeel
alles
  • alles
  • cultuur
  • leiderschap
  • motivatie

Wat cultuur is

Dit is geen tip maar toch
ff handig. Heel kort samengevat, is cultuur ‘dat wat we samen ‘normaal’
vinden’. Je ziet het bijvoorbeeld terug in de manier waarop mensen gekleed zijn
(pak, overal, doktersjas), de vormgeving van het logo, de kwaliteit van het
briefpapier en bedrijfsauto’s die er gereden worden.

Dat zijn allemaal de resultaten van de keuzes die gemaakt worden door de organisatie. Daarnaast zie je de cultuur vooral terug in het gedrag van de mensen: wat er hoe gedaan wordt. Hoe de telefoon opgenomen wordt, hoe de kantine schoongemaakt wordt en hoe de klanten te woord gestaan worden. Daarom is cultuur zo belangrijk; de cultuur is een enorme succesfactor. En: zelfs het denken en voelen van mensen wordt beïnvloed.

Bee like a peacock

Weg met gewoon, matig en de middelmaat! Op naar bijzonder, uitstekend
en weergaloos! En als we daar zijn, zijn we trots. Trots op onszelf en op elkaar
want we hebben het geflikt. Trots is niet alleen het resultaat van opperste
motivatie; het motiveert om nóg verder te gaan. Om nog weergalozer te worden.
Trots is de overtreffende en overstijgende trap van motivatie.

Gebruik trots als meetlat.
Als jullie mensen niet trots zijn om zichzelf en elkaar, weten jullie dat
jullie nog een weg te gaan hebben. Zijn ze wel trots? Die trots kan altijd
groter 😉

Bezint eer ge begint

Een cultuurverandering doorvoeren is geen sinecure. Ten minste, niet als je zelf wilt bepalen hoe de cultuur er straks uit gaat zien. Het bewust veranderen van cultuur is iets waar veel tijd, moeite en energie in gaat zitten, je pakt het er niet tijdens de lunch even bij. Meestal is het zelfs verstandig om er hulp bij in te schakelen. Wees je hiervan bewust voordat je begint en maak zeker voldoende middelen vrij.

Droom als Elon Musk

Elon Musk droomde over
een sexy electrische auto. Over duurzame energie. Over 1000 km/h onder de
grond. En zelfs over het coloniseren van mars! Gekke dromen.

Toch wordt Elon Musk
niet gezien als van lotje getikt, rijp voor het gesticht. We zien hem juist als
geniaal visionair! Terwijl de wereld sceptisch was, realiseerde hij zomaar
enkele van zijn dromen. En nu? Nu is Musk één van de meest inspirerende mensen
ter wereld. En dat niet ondánks maar dankzíj die gekke dromen.

We volgen leiders naar een betere toekomst. Maar dat doen we pas nadat zij ons geïnspireerd hebben met hun beeld van die toekomst. Leiders inspireren! 

Vergeven als Mandela

Mandela vergaf zijn grootste vijand die hem en zijn volk enorm leed aangedaan had: het apartheidsregime. Dat terwijl een meer natuurlijker reactie zou zijn geweest om dat monster met hand en tand te willen verdelgen. Die compassie kwam deels voort uit een bepaald egoïsme: hij besefte zich dat hij nooit had kunnen bouwen aan een positieve toekomst als hij zich had laten leiden door negatieve uitgangspunten en emoties uit het verleden.

Keuzes, keuzes

Ware motivatie is intrinsiek, die komt van binnen. Daarom is het zo moeilijk om anderen te motiveren; wat jij probeert, is voor die ander extrinsiek. Zoals de beste dingen in het leven, is deze tip erg simpel: selecteer mensen die al intrinsiek gemotiveerd zijn! Dan hoef je er ook niet aan te sleuren.

Kijk als Mandela

De basis onder
Mandela's visie was een toekomst waar zwart en wit samen leven; zonder dat wit
heerst over zwart of zwart heerst over wit. Met die visie inspireerde hij. Dát
was waarvoor miljoenen mensen hem wilden volgen.

Ook in het
bedrijfsleven is een inspirerende visie op het nu en straks een prima manier om
mensen in beweging te krijgen, kijk maar eens naar mensen als Steve Jobs, Elon
Musk of Warren Buffet. Ontwikkel een visie op jullie rol en toekomst in de
wereld.

Geef je leiding aan een team of afdeling? Doe dat dan voor jouw eigen groep, afgestemd op de visie van die organisatie. Maak er geen saaie, droge kost van; inspireren is waarvoor het dient, inspireren is what it should do.

Van oud naar nieuw

Het links of rechts wat bijstellen van jullie bestaande cultuur werkt eigenlijk nauwelijks of niet. Als je bewust aan jullie organisatiecultuur wilt werken, moet je dat niet eens proberen. De grootste kans op succes heb je als je een nieuwe cultuur gaat bouwen die de oude cultuur overbodig gaat maken. Daarvoor gaan jullie dus serieus aan de slag met alle basic bouwstenen van cultuur.

Ontwikkelen als Mandela

Mandela was een andere man toen hij de gevangenis in ging dan toen hij er 27 jaar later weer uit kwam. Hij las, dacht na en keek naar zichzelf om zich te blijven ontwikkelen. Dat proces stopte niet toen hij weer een vrij man was, zijn eigen ontwikkeling bleef hoog op zijn agenda staan. Leiders blijven zich continue ontwikkelen. Als leider en als mens.

De moraal van Mandela

Mandela had sterke waarden en hij verspreidde die door het goede voorbeeld te geven; hij hield allereerst zichzelf verantwoordelijk dat zijn gedrag altijd zou 'kloppen'. Daardoor volgde het volk zijn voorbeeld.

Stop met belachelijke regels

Belachelijke regels zijn een belangrijke reden waarom veel medewerkers gedemotiveerd raken. Enkele voorbeelden: 1. Een horecamedewerker die tijdens de drukte ’s middags en ’s avonds 2 tot 3 uur aaneengesloten niet mag drinken. 2. De 5-minutenregistratie in de zorg. 3. Een strandwacht in Florida werd beboet omdat hij een drenkeling redde buiten zijn eigen zone.

Medewerkers ervaren allerlei regels als onzinnig en dat verwoest hun motivatie. Vraag welke regels mensen tegenstaan. Want let erop: het zijn de regels die ZIJ belachelijk vinden die hun motivatie met de grond gelijk maakt; ook als jij er zelf alle voordeel in ziet. Gooi ze weg, pas ze aan of zoek een andere oplossing om draagvlak te creëren.

Wat écht top-down werkt

Bij veranderingstrajecten - cultureel of anderszins - wordt er nog te vaak top-down bepaald en opgelegd. Ofwel: ergens in de top wordt een nieuw beleid of strategie vastgesteld die vervolgens d.m.v. protocollen of iets dergelijks top-down worden opgelegd. Dat heeft nooit echt gewerkt en het werkt tegenwoordig eigenlijk gewoonweg helemaal niet meer. Wat wél echt fantastisch top-down werkt, is het geven van het goede voorbeeld. Doe dat dan ook.

LeiderschapsTip van een Ondernemer

Ik sprak een ondernemer wiens sixties' kneuterbedrijfje
uitgroeide tot de belangrijkste regionale speler in zijn branche. Ik vroeg hem
wat het omslagpunt geweest was van gekneuter naar succes.

Hij antwoordde direct en overtuigd: "Het moment dat ik mensen naast me zocht die beter zijn dan ik.". "Het was moeilijk want ik moest mijn ego opzij zetten en dat ging me toen niet eenvoudig af. Maar dát was het moment dat mijn bedrijf écht begon te groeien. Niet alleen qua klanten en omzet maar ook op het gebied van professionaliteit en moraliteit".

De ultieme klik

Mensen ontwikkelen ieder een pallet aan waarden, passies en interesses. Zorg ervoor dat hun werk klikt met dat pallet en de motivatie gaat sky-high. Vraag die gitarist in jullie team de muziek uit te zoeken voor dat filmpje; Laat die reclame voor natuurmonumenten ontwikkelen door die notoire natuurgekkies, vraag de cijferfetisjisten het kasboek bij te houden en laat die fanatieke voetballer de accounts van sportverenigingen beheren.

Het klinkt zo simpel … en is dat ook.

Scroll naar top

Send this to a friend