plus

Hier vind je wat informatie over werk, organisaties, onderzoeken etc. Klik door voor alle info.

LeiderschapsTip van een Ondernemer

Ik sprak een ondernemer wiens sixties' kneuterbedrijfje uitgroeide tot de belangrijkste regionale speler in zijn branche. Ik vroeg hem wat het omslagpunt geweest was van gekneuter naar succes.

Hij antwoordde direct en overtuigd: "Het moment dat ik mensen naast me zocht die beter zijn dan ik.". "Het was moeilijk want ik moest mijn ego opzij zetten en dat ging me toen niet eenvoudig af. Maar dát was het moment dat mijn bedrijf écht begon te groeien. Niet alleen qua klanten en omzet maar ook op het gebied van professionaliteit en moraliteit".

Droom als Elon Musk

Elon Musk droomde over een sexy electrische auto. Over duurzame energie. Over 1000 km/h onder de grond. En zelfs over het coloniseren van mars! Gekke dromen.

Toch wordt Elon Musk niet gezien als van lotje getikt, rijp voor het gesticht. We zien hem juist als geniaal visionair! Terwijl de wereld sceptisch was, realiseerde hij zomaar enkele van zijn dromen. En nu? Nu is Musk één van de meest inspirerende mensen ter wereld. En dat niet ondánks maar dankzíj die gekke dromen.

We volgen leiders naar een betere toekomst. Maar dat doen we pas nadat zij ons geïnspireerd hebben met hun beeld van die toekomst. Leiders inspireren! 

Wat écht top-down werkt

Bij veranderingstrajecten - cultureel of anderszins - wordt er nog te vaak top-down bepaald en opgelegd. Ofwel: ergens in de top wordt een nieuw beleid of strategie vastgesteld die vervolgens d.m.v. protocollen of iets dergelijks top-down worden opgelegd. Dat heeft nooit echt gewerkt en het werkt tegenwoordig eigenlijk gewoonweg helemaal niet meer. Wat wél echt fantastisch top-down werkt, is het geven van het goede voorbeeld. Doe dat dan ook.

Van oud naar nieuw

Het links of rechts wat bijstellen van jullie bestaande cultuur werkt eigenlijk nauwelijks of niet. Als je bewust aan jullie organisatiecultuur wilt werken, moet je dat niet eens proberen. De grootste kans op succes heb je als je een nieuwe cultuur gaat bouwen die de oude cultuur overbodig gaat maken. Daarvoor gaan jullie dus serieus aan de slag met alle basic bouwstenen van cultuur.

Vergeven als Mandela

Mandela vergaf zijn grootste vijand die hem en zijn volk enorm leed aangedaan had: het apartheidsregime. Dat terwijl een meer natuurlijker reactie zou zijn geweest om dat monster met hand en tand te willen verdelgen. Die compassie kwam deels voort uit een bepaald egoïsme: hij besefte zich dat hij nooit had kunnen bouwen aan een positieve toekomst als hij zich had laten leiden door negatieve uitgangspunten en emoties uit het verleden.

Stop met belachelijke regels

Belachelijke regels zijn een belangrijke reden waarom veel medewerkers gedemotiveerd raken. Enkele voorbeelden: 1. Een horecamedewerker die tijdens de drukte ’s middags en ’s avonds 2 tot 3 uur aaneengesloten niet mag drinken. 2. De 5-minutenregistratie in de zorg. 3. Een strandwacht in Florida werd beboet omdat hij een drenkeling redde buiten zijn eigen zone.

Medewerkers ervaren allerlei regels als onzinnig en dat verwoest hun motivatie. Vraag welke regels mensen tegenstaan. Want let erop: het zijn de regels die ZIJ belachelijk vinden die hun motivatie met de grond gelijk maakt; ook als jij er zelf alle voordeel in ziet. Gooi ze weg, pas ze aan of zoek een andere oplossing om draagvlak te creëren.

Keuzes, keuzes

Ware motivatie is intrinsiek, die komt van binnen. Daarom is het zo moeilijk om anderen te motiveren; wat jij probeert, is voor die ander extrinsiek. Zoals de beste dingen in het leven, is deze tip erg simpel: selecteer mensen die al intrinsiek gemotiveerd zijn! Dan hoef je er ook niet aan te sleuren.

De moraal van Mandela

Mandela had sterke waarden en hij verspreidde die door het goede voorbeeld te geven; hij hield allereerst zichzelf verantwoordelijk dat zijn gedrag altijd zou 'kloppen'. Daardoor volgde het volk zijn voorbeeld.

Ontwikkelen als Mandela

Mandela was een andere man toen hij de gevangenis in ging dan toen hij er 27 jaar later weer uit kwam. Hij las, dacht na en keek naar zichzelf om zich te blijven ontwikkelen. Dat proces stopte niet toen hij weer een vrij man was, zijn eigen ontwikkeling bleef hoog op zijn agenda staan. Leiders blijven zich continue ontwikkelen. Als leider en als mens.

Bezint eer ge begint

Een cultuurverandering doorvoeren is geen sinecure. Ten minste, niet als je zelf wilt bepalen hoe de cultuur er straks uit gaat zien. Het bewust veranderen van cultuur is iets waar veel tijd, moeite en energie in gaat zitten, je pakt het er niet tijdens de lunch even bij. Meestal is het zelfs verstandig om er hulp bij in te roepen. Wees je hiervan bewust voordat je begint en maak zeker voldoende middelen vrij.

Investeren in Cultuur loont!

Slechts weinig bedrijven investeren in het bewust bouwen aan cultuur. Dat terwijl blijkt dat organisaties die dat wel doen, 516% meer inkomsten hebben. Hetzelfde onderzoek laat zien dat slechts 41% van medewerkers weet waar hun organisatie voor staat, een belangrijke bouwsteen van cultuur.

bron: MT.nl, 23-05-2016.
https://www.mt.nl/organisatiecultuur/vier-bedrijven-die-snappen-wat-een-sterke-bedrijfscultuur-oplevert/89496

Spreken of zwijgen? De cultuur stuurt het

Terwijl sommige medewerkers meespreken over onderwerpen die spelen, houden andere mensen hun mond. Dat blijkt niet het gevolg te zijn van een verschil in karakter of persoonlijke eigenschappen maar het ligt aan de organisatiecultuur. Zo laat dit onderzoek in Oost-Azië zien.
- In culturen waar het gestimuleerd wordt, spreken alle medewerkers mee over onderwerpen die spelen, zelfs als dat niet echt in hun karakter zit.
- Mensen die normaal eenvoudig van zich laten spreken, houden hun mond als de cultuur er geen ruimte voor geeft.
- De cultuur heeft ook invloed op hoe medewerkers meepraten.

bron: Harvard Business Review, 6-11-2018.
https://hbr.org/2018/11/if-your-employees-arent-speaking-up-blame-company-culture
Visie & Passie zijn belangrijker dan Kennis & Ervaring

Onderzoek bij 95 Nederlandse start-ups keek naar wat belangrijker is voor goede teamprestaties: opgebouwde kennis en ervaring of passie voor het bedrijf en een gedeelde strategische visie. Die teamprestaties werd zichbaar in productinnovatie, klanttevredenheid, kostenbeheersing en de verwachte verkoopgroei. Enkele conclusies:
- Veel ervaring + gemiddeld tot laag visie & passie:  zwakke teamprestaties.
- Gemiddelde ervaring + veel passie & visie: veel sterkere teampestaties.
- Meer ervaring leidt alleen maar tot betere prestaties als de teamleden een strategische visie delen.

Bron: Harvard Business Review, 21-03-2019. https://hbr.org/2019/03/what-makes-a-successful-startup-team?