kop over voor links
kop over voor rechts
over 01 voor links
over 01 voor rechts
over 02 voor links
over 02 voor rechts
over 03 voor links
over 03 voor rechts
over 04 voor links
over 04 voor rechts
over 05 voor links
over 05 voor rechts
ons waarom midgeel

Waar we voor gaan & staan

Weet je wat wij het allerliefst willen? Dat mensen op de werkvloer beter presteren met veel meer plezier. Een wereld waar mensen bijdragen, gemotiveerd zijn en zich gewaardeerd voelen. Een wereld waar frustraties en burn-outs tot het verleden behoren. Een wereld waar iedereen samenwerkt aan grootsheid en waar het mooie gevoel van trots overheerst. Van directeur tot stagiaire. Dat is dezelfde wereld waar bedrijven succesvoller zijn dan ze zelf ooit dachten te kunnen zijn.

Om daar te komen, zal vooral moeten worden gewerkt aan 'de factor mens'; mensen zijn de sleutel tot meer succes. Wij zijn niet de enige die die visie hebben op werk; er is een hele beweging gaande die de mensen in organisaties voorop stelt.

BUZZbee is een onderdeel van die beweging. En we willen er de beste zijn! De beste in wat we doen: organisaties helpen zichzelf te verbeteren. Wat 'de beste' is? Dat is simpel: onze programma's moeten écht effectief zijn; producten die écht verbetering brengen. Trajecten die jullie écht op weg helpen. Concepten die een andere manier van denken én gedrag- en systeemveranderingen brengen daar waar het nodig is.

Waarom meten belangrijk is

Al onze producten bestaan uit minstens twee onderdelen waarvan de eerste altijd een onderzoeksinstrument is. Ofwel: voordat we echt beginnen te bouwen, halen we eerst informatie uit jullie organisatie. Waarom? Omdat we dan een veel beter beeld hebben of er een uitdaging is en zo ja, hoe die er uit ziet. Zoals een arts eerst een goede diagnose stelt voor een behandeling, zijn deze meetinstrumenten onderdeel van onze diagnose.

Zo wordt de kans dat er fouten gemaakt worden tijdens ontwikkeltrajecten meer dan een beetje kleiner. Wij (en jullie) krijgen namelijk een beter beeld waar de grootste knelpunten zitten. Ook krijgen we een beter beeld over de meest effectieve werkvolgorde. En - verre van onbelangrijk - we kunnen een veel betere inschatting maken wie jullie op welke manier kan bijstaan tijdens het verbeteringsproces dat jullie willen doorlopen.

Ofwel: onze onderzoeken vergroten zowel de effectiviteit als de efficiëntie van een eventueel te volgen traject. De kans op slagen wordt groter en er zijn minder middelen nodig - tijd, trainingen, coaching, geld, whatever - om jullie doel te bereiken.

Méten om te wéten voordat je begint.

Meten zoals we meten

Regelmatig krijgen we de vraag waarom onze metingen de vorm hebben van een enquête. Is dat wel objectief genoeg?

Wij meten vooral dat wat onmeetbaar lijkt; vage dingen zoals cultuur en leiderschap en zo. Gelukkig zijn dit zaken die duidelijke kenmerken en eigenschappen hebben zodat we ze überhaupt kúnnen meten.

Als je iets wilt weten over dit soort aspecten die door mensen gecreëerd worden of waardoor mensen beïnvloed worden, moet je vooral hén vragen stellen. Het is immers hún beleving van de leiderschapskwaliteiten van hun leidinggevende die hun functioneren beïnvloedt. Om maar een voorbeeld te noemen. Zoals de Britten zeggen: 'it's in the eyes of the beholder', er is weinig objectiefs aan dit soort zachte zaken.

Om iets te kunnen meten aan factoren die jullie mensen - en daarmee het succes van de organisatie - beïnvloeden, moeten we dus juist bij jullie mensen zijn. En daarom meten we zoals we meten, met enquêtes voor de mensen in jullie organisatie. Onze kunst is om hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen.

onze kijk op ... midgeel

Onze kijk op werk

Een eeuw geleden waren machines het belangrijkst op de werkvloer. Zij maakten de gebruiks- en verbruiksproducten die de economie draaiende hielden en mensen waren weinig meer dan levende productiemiddelen.

Vandaag de dag ziet onze (werk)wereld er heel anders uit. De maakindustrie is gedecimeerd, de dienstverlening maakt nu driekwart van onze economie uit en innovatie is key. Nu is de mens juist de belangrijkste factor op de werkvloeren.

Hoe beter die mensen presteren, des te succesvoller is de hele organisatie. En daar val nog veel te winnen. In onderzoek zegt bijvoorbeeld slechts 12% van de werknemers 'mijn organisatie haalt het beste uit mij' en ervaart ruim twee op de drie medewerkers een demotiverend werkklimaat. < meer cijfers >

Vandaag de dag ontkomen bedrijven en andere organisaties er niet aan om de mensen in hun bedrijf / organisatie serieus te nemen; er is een directe link tussen hun presteren en het succes van het bedrijf.

Onze kijk op verbeteren

Werk kan beter, zoveel is ons wel duidelijk. Maar hoe doe je dat dan, verbeteren? Volgens ons zijn er geen quick fixes en geen recepten voor snel succes.

Soms komen verandering en verbetering heel snel, vooral als nieuw inzicht je de schillen van je ogen doet vallen. Als je ineens een waarheid ziet die je nooit eerder zag. Of als je ineens een oplossing bedenkt die je eerder niet bedacht. Heerlijk zijn dit soort momenten van ingeving of intuïtie die je wereld verrijken. Maar talrijk zijn deze momenten zeker niet.

Meestal is het dan ook gewoonweg hard werken om iets veranderd te krijgen; herhalen en buffelen tot oude patronen plaats maken voor nieuwe. Dat die verandering ook daadwerkelijk een verbetering zal zijn, is de hoop die ons voedt tijdens dat harde werk.

Onze rol is om jullie te helpen tijdens die verbeterprocessen. We laten zien dat verbetering mogelijk is, we geven jullie richting en openbarende momenten van inzicht. Ook staan we jullie bij tijdens die intensieve processen van hard werken. Wij doen er alles aan om het beste resultaat te bereiken.

Scroll naar top

Send this to a friend